Βρίσκεστε εδώ : Εταιρία

 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

Η εταιρία μας έχει ως αντικείμενο τη παραγωγή αδρανών υλικών και τη παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος.

Από το 2008 έχουμε πιστοποίηση αδρανών υλικών από την TUV HELLAS με σύστημα διαχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Συνεργάστηκε σε μεγάλο όγκο αδρανών υλικών με τις εταιρείες: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. για ΕΡΓΟΣΕ και οδοποιΐα.

Η εταιρεία μας από το 2000 και μετά διατηρώντας την οικογενειακή της μορφή δεν παρέβλεψε να προβαίνει σε διαρκή ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στο χώρο εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ασφαλτικού συγκροτήματος με προοπτική τα δημόσια έργα.

Σας ευχαριστούμε γα την επίσκεψη σας

Λατομεία Αδρανών Υλικών & Έτοιμο Σκυρόδεμα Ν. Νικολάου Α.Ε